Robert Rungstad

Jag heter Robert Rungstad och arbetar med inriktning mot företag och organisationer.
Efter drygt 30 års arbetslivserfarenhet, först som präst och därefter som etikkonsult, ser jag alltmer hur viktig den enskilda människan är i arbetslivet. Vi bär alla ansvar för trivseln på jobbet. Därför är det lika viktigt att fylla på människan som kompetensen om vi ska ha ett arbetsliv värt namnet. Mina föredrag och kurser berör således hjärtat lika väl som hjärnan och ger tid för eftertanke och reflexion.

Mina områden är främst etik, stress- och krishantering, arbetslagsutveckling, området självkänsla och självförtroende samt handledning enskilt och i grupp. Mer om detta samt de böcker jag skrivit finner du också på min hemsida.